Yesterday was my birthday so i threw myself a …

Yesterday was my birthday so i threw myself a party via /r/funny https://ift.tt/2IZFLNO